TIDAL SUN


udstillet i 2 måneder i Vejle Fjord, 2017

Tidal Sun er en flydende partikelsky af tusind ”Bird Balls”, hvis skiftende formation påvirkes af tidevand, havstrømme og vinde.

Boldene sværmer og kruser i slowmotion på vandoverfladen, som en langsom spejling af fænomenet ”sort sol”s dynamiske luftakrobatik.
Tidal Sun vokser og skrumper i takt med tidevandets rytme mellem ebbe og flod, som afslører og tildækker underliggende bolde. De skiftende kaotiske formationer er et præcist ekko af fjordens energier, som udspiller sig netop i dette øjeblik.